Lægestregbælg er hypoglykæmisk, og hæmmer absorptionen af glukose fra tarmen og reducerer derved sukkerniveauet i blodbanen. 

Må ikke anvendes til drægtige og diegivende hopper.

Bemærk venligst: Produktet skal opbevares køligt, tørt og hygiejnisk.

Vægt N/A
Varianter:

250 gr, 2 kg

Foderanvisning:

2-4 gram pr 100 kg hest dagligt.

Må ikke anvendes til drægtige og diegivende hopper.

Sammensætning:

100% lægestregbælg, nænsom tørret.